Instituto de Estudios ValdeorresesPara comezar, é necesario advertir que valdeorras é unha comarca galega ancorada na parte oriental da provincia de Ourense, atravesada polo río Sil, hoxe encadeado polas numerosas presas que o remansan e cuxas augas ocultan nos seus fondos as outrora famosas pebidas de ouro. Valdeorras é unha garganta estreita rodeada de altas montañas, damas de saia longa e coroadas de níveas cúspides, pero que peses ao abrupto, son dunha beleza incomparable. O punto máis alto, Trevinca 2.124 m. e aos seus pés o Parque Natural do Teixadal, museo botánico de inigualable beleza.

Valdeorras nos inicios do século XXI e como consecuencia da súa orfandade política, vive totalmente abandonada á súa sorte, de tal modo que os seus carrteras, vías de ferrocarril e demais medios de comunicación, difiren moi pouco daqueles que se trazaron a principios do século XIX e todo como consecuencia dun desaforado localismo que impediu e impide a aparición dun político capaz de aglutinar os distintos municipios que conforman a comarca e poida representarnos con coraxe e valentía ante os distintos estamentos: Estado e Xunta,e xigiendo o que en xustiza nos corresponde.

Consciente da apatía existente en toda a comarca de valdeorras, o cura do Barco, Baldomero García Fernández, home de mente áxil e con visión de futuro, creu e creu ben, que nada se podería transformar neste alfoz, metade agrícola, metade industrial, senón que se buscaba algo capaz de remover a conciencia dos nosos cidadáns e para iso nada mellor que unha organización cultural capaz de sacarnos do marasmo en que se vivía e así foi creada esa entidade cultural IEV e da cal e logo de 23 anos de existencia, imos intentar facer unha breve reseña histórica.

Foi o 21 de decembro de 1.999, cando a Xunta Directiva do IEV toma o acordo de designar como membro de Mérito a Don Baldomero García Fernández, cura que foi párroco do Barco na década dos setenta, onde desenvolveu un meritorio labor social en beneficio da comarca de Valdeorras, pois el foi o iniciador e impulsor do Complexo Parroquial da praza do Príncipe, a creación do Colexio Especial para deficientes psíquicos "Maria Serrano" do Barco e sobre todo porque foi o motor de ignición que puxo en marcha o IEV, entidade cultural que hoxe goza do debido prestixio en todo o territorio nacional.  Visitas Dende Dec.08
esta páxina web en galego tivo unha axuda outorgada pola Xunta de Galicia Presidencia - xecretaría xeral de comunicación dirección xeral de comunicación audiovisual.